Declaració d'accessibilitat del lloc web cobertnaus.com

Cobertnaus, S.L. s'ha compromès a fer accessible la seva pàgina web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils. Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

S'han considerat les mesures següents per permetre que els usuaris accedeixin a tots els continguts i les funcionalitats d'una manera més fàcil:

Multinavegador
Les pàgines presenten una visualització correcta als diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

Navegació coherent
S'assegura la consistència al lloc web, que permet que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i ofereix una experiència d'usuari gratificant.

Distraccions
S'eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament.

Imatges de text
En general, el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar perfectament, ja que s'eviten les imatges de text.

Títols
Els títols de pàgina anomenen la secció per contextualitzar els usuaris.

Contrast de colors
Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color de text i fons, etc.) s'han definit mitjançant el full d'estil. Compleixen les pautes de les WCAG 2.0 referides a la ràtio de contrast en el nivell AA.

Xarxes socials
Els connectors de les xarxes socials són accessibles.

Llenguatge
El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va dirigit el contingut.