Cobertes

Xapa simple

Formada per una xapa simple per al tancament d'edificis que no requereixin aïllament i col·locada directament sobre les corretges de l'estructura.

Les qualitats de la xapa poden ser galvanitzada, prelacada, PVDF o Plastisol.

Exemples de treballs de Xapa simple realitzats per Cobertnaus

Sandvitx in situ

Formada per una primera xapa interior fixada a l'estructura, un aïllant intermedi, un perfil metàl·lic de separació que alhora forma una cambra aïllant i acabat amb una xapa exterior fixada al perfil abans citat.

Dins d'aquest acabat sandvitx podem introduir variants com ara perforats de xapa per temes acústics, majors aïllaments, barreres de vapor, fins i tot sandvitx in situ corbat.

Exemples de treballs de Sandvitx in situ realitzats per Cobertnaus

Coberta Sandvitx corbada

Idèntica composició que el sandvitx in situ però presentant una corba en el sentit dels nervis de la xapa; aquest tipus de coberta se sol utilitzar en naus logístiques ja que permet llums majors i menors pilars en el seu interior, amb la qual cosa, resulta la solució més lleugera per a la realització de cobertes.

Exemples de treballs de Coberta Sandvitx corbada realitzats per Cobertnaus

Panell Sandvitx

Formada per un element prefabricat compost per una xapa interior, un aïllant d'escuma rígida de poliuretà o llana de roca, i una xapa exterior, sent el gruix del mateix variable en funció de l'aïllament necessari, així com els diferents acabats de xapa.

Exemples de treballs de Panell Sandvitx realitzats per Cobertnaus

Deck

Aquest tipus de coberta està compost per tres elements bàsics:

  1. El suport a base d'un perfil metàl·lic en la qualitat que es requereixi (galvanització, prelacatge…)
  2. Un aïllant del material requerit (habitualment llana de roca o poliisocianurat) de diferents densitats i gruixos en funció del confort tèrmic desitjat.
  3. Una impermeabilització amb làmines asfàltiques o sintètiques d'acabat (monocapa, bicapa…).

De la mateixa forma que en el sandvitx podem utilitzar diferents materials i acabats de xapa.

Exemples de treballs de Coberta Deck realitzats per Cobertnaus

Coberta-Façana Engatillada

És un tipus de solució de coberta i façana lleugera que pot ser plana, corba i inclinada.

  • Suport a base d'un perfil metàl·lic llis o perforat.
  • Aïllament que aporta aïllament tèrmic i acústic.
  • Safata metàl·lica perfilada fixada mitjançant clipado a la subestructura del sistema d'acabat en alumini, acer, zinc o coure.

Com a principal característica destaquem que s'uneixen mitjançant junta alçada amb ajuda d'elements retenidors que permeten fixar la safata a la coberta sense perforar-la.

PRINCIPALS AVANTATGES:
La versatilitat del sistema permet la fabricació de tota mena de corbats a peu d'obra, facilitant la creació de longituds infinites sense corts ni juntes, amb amples i ràdios variables, podent-se crear tot tipus de formes arquitectòniques.

Exemples de treballs de Coberta i Façana Engatillada realitzats per Cobertnaus

Per què confiar en Cobertnaus?

A Cobertnaus oferim a tots els nostres clients un tracte pròxim i personalitzat, afegint la nostra professionalitat i serietat a qualsevol projecte que desenvolupem.
A més, a Cobertnaus garantim les nostres solucions i ens adaptem a les necessitats de cada empresa.

Necessites un pressupost?

Ens ajustem a les teves necessitats.

Contacta amb nosaltres