Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s'informa a l'Usuari que el titular de la pàgina web www.cobertnaus.com. és de Cobertnaus. S.L. i les vostres dades d'identificació són les següents:

 

Domicili social:
C/ Saragossa 1-3, local 7
08860 Castelldefels, Barcelona
NIF: B63382758
Correu electrònic: cobertnaus@cobertnaus.com

 

1. Accedir a la pàgina web
L'avís Legal regula l'accés i l'ús dels usuaris a la pàgina web i té per objecte donar a conèixer els serveis i els productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús del web atribueix a qui el realitza la condició d'usuari i l'acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del portal o dels serveis vinculats a aquest.

L'usuari ha de llegir atentament l'Avís Legal i les Polítiques de Privadesa i de Cookies quan es proposi utilitzar la Pàgina Web, ja que Cobertnaus. S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració del seu Web. Si no accepteu les condicions d'accés i ús, us preguem que us abstingueu d'utilitzar el web i el seu contingut.

 

2. Utilització de la pàgina web
L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i el ordre públic, les condicions daccés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la Pàgina Web.

A més, es compromet a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari dInternet (hardware i software).

 

3. Funcionalitat de la pàgina web
En cas d'incompliment de les condicions de l'Avís Legal, o les Polítiques de Privadesa i Cookies, Cobertnaus. S.L. es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l'accés a la seva pàgina web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al respecte. Cobertnaus. S.L. farà el possible per mantenir la pàgina web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, Cobertnaus. S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la pàgina web ni la inexistència d'errors al contingut.

 

4. Responsabilitat
L'usuari és l'únic responsable de l'ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la pàgina web.

Cobertnaus. S.L. no es farà responsable de cap dany al maquinari i/o programari de l'Usuari que es derivi de l'accés i l'ús de la Pàgina Web. Així mateix, tampoc no es responsabilitzarà d'aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l'accés i/o ús de la informació de la Pàgina Web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus / o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte a les comunicacions i/o Internet.

L'Usuari serà responsable dels danys i perjudicis que Cobertnaus. S.L. pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privadesa i de Cookies.

 

5. Política en matèria de “Links” (Web enllaçant i enllaçada)
Web enllaçant
Els tercers que tinguin la intenció d'incloure en una pàgina web un enllaç d'aquesta pàgina web hauran de complir la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inadequats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas Cobertnaus. S.L. es fa responsable del contingut de la pàgina web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d'aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l'enllaç de manera immediata.

 

Web enllaçada
En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin accedir a l'Usuari. Tot i això, Cobertnaus. S.L. no es fa responsable del contingut d'aquestes pàgines web enllaçades, sinó que l'Usuari serà l'encarregat d'acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.
Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, la comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 

6. Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts
Cobertnaus. S.L. o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d'ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la Pàgina Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. Pel que fa a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de Cobertnaus. S.L. o els llicenciants.

L'ús de la pàgina web per part de l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L'Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts o els Signes distintius, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

 

7. Publicitat

A la pàgina web es podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

Cobertnaus. S.L. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

8. Legislació aplicable
L'Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.
Per resoldre qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés al lloc web, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

 

9. Contacte
Per a qualsevol pregunta o comentari sobre aquest avís legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic cobertnaus@cobertnaus.com